Klik hier voor het stappenplan in geval van een beroepsfout, opgesteld door Pieter van Regteren Altena: Stappenplan beroepsfout